FUNDEB

2020

JaneiroFevereiroMarçoAbril – MaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembro – Dezembro

2019

JaneiroFevereiroMarçoAbril – MaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro

2018
JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaio JunhoJulhoAgostoSetembroOutubro – NovembroDezembro
2017
Janeiro – Fevereiro – Março – Abril – Maio – Junho – Julho – AgostoSetembroOutubro – NovembroDezembro

2016
Janeiro – Fevereiro – Março – Abril – Maio – Junho – Julho – Agosto – Setembro – Outubro – Novembro – Dezembro

2015
Janeiro – Fevereiro – Março – Abril – Maio – Junho – Julho – Agosto – Setembro – Outubro – Novembro – Dezembro

2014
Janeiro – Fevereiro – Março – Abril – Maio – Junho – Julho – Agosto – Setembro –Outubro – Novembro – Dezembro

2013
JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro